programma

De Initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie nodigt u van harte uit voor:

Compassie: wat beweegt je?!

Inspiratiemiddag op 17 maart

Op deze bijeenkomst kunt u twee activiteiten kiezen die het thema compassie vanuit verschillende invalshoeken belichten:

 • Inleiding en gesprek over het Handvest voor Compassie en Alkmaar Stad van Compassie
  Het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion) is een interreligieuze oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Inmiddels zijn er wereldwijd niet alleen veel individuen, maar ook steden die het Handvest hebben ondertekend. Na uitleg over het Handvest voor Compassie en wat een Stad van Compassie is, gaan we met elkaar in gesprek over hoe we in Alkmaar met compassie samen kunnen leven en werken. Deze ontmoeting wordt begeleid door Marleen Kramer, coördinator inloophuis De Zwaan en lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.
 • Workshop oefeningen in compassie
  Compassie is iets wat we allemaal van nature hebben. In de loop van ons leven raken we het contact ermee vaak kwijt. In deze workshop doen we oefeningen die tot doel hebben om onszelf en anderen met meer zachtheid en begrip te bejegenen. De workshop wordt begeleid door geestelijk verzorger Leny Halvemaan en Annemarie Pronk, coördinator van het programma van De Zwaan. Beiden zijn lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.
 • Vanuit dialoog en verbinding naar een Alkmaar van en voor iedereen
  Alkmaar in Dialoog en Verbinding zoekt ‘vrijwilligers’ die in hun woonomgeving willen meewerken aan Alkmaar stad van en voor iedereen. Wijken en straten worden gezelliger als we met elkaar omgaan in respect voor het anders-zijn van anderen. De meeste mensen onderschrijven het belang van wederzijds respect, maar in het dagelijks leven verbinden we ons vooral met hen die op ons lijken. Hoe kunnen we verwondering voor het anders-zijn creëren? In deze workshop gaan we elkaar inspireren en enthousiasmeren in de hoop dat ons enthousiasme gaat stralen in Alkmaar. Deze ontmoeting wordt begeleid door Luc Hofmans, directeur Bureau Discriminatiezaken Art. 1 en lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.
 • Inleiding en uitwisseling over compassie in Tenach, Bijbel en Koran
  Deze bijeenkomst wordt begeleid door leden van de DrieBoekengroep van het ILPA, Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar. Zij vertellen over compassie in Tenach, Bijbel en Koran aan de hand van het verhaal over Abraham dat in alle drie de boeken voorkomt. Dit is een verhaal van omzien naar elkaar, gastvrijheid en in gelijkwaardigheid met anderen op weg zijn. Na een korte inleiding is er ruimte voor uitwisseling over ieders inspiratie en gedachten over compassie. De inleiders zijn Andy Deutsch vanuit de joodse gemeente, imam Elhoussaine Essabir en dominee Cokkie Groot.
 • Zangworkshop liederen van compassie
  “We are the world, we are the children. We are the ones, who make a brighter day, so let’s start giving!”
  In deze workshop zingen we met (=con) passie over compassie. De liederen zijn heel verschillend: een- en meerstemmig, in meerdere talen en uit diverse landen en culturen, religieus, spiritueel en pop. Enkele van deze liederen brengen we ten gehore tijds de afsluiting van deze inspiratiemiddag. De workshop wordt begeleid door zang- en koordocente Connie Kriek en pianiste Leontine Kaptein.
 • Compassie in het dagelijkse leven

  Liefde en compassie, zegt de Dalai Lama, zijn geen luxe maar een noodzakelijkheid.
  Zonder deze kan de mensheid niet overleven. Maar zo groot als het klinkt, compassie zit in kleine, alledaagse dingen. Wie ogen heeft om te zien, ziet het overal om zich heen. En zoveel moeite is het niet om de wereld een stukje mooier en liefdevoller te maken. Rob Groen, psycholoog, trainer, huisvader en opa, kijkt om zich heen en gaat graag met u in gesprek .

  Portret tekenen met compassie

  In deze workshop gaan we in tweetallen elkaar tekenen. We zetten onze potlood op het papier, kijken de ander aan en beginnen te tekenen zonder naar het papier te kijken of het potlood op te tillen. Vervolgens gaan we met acrylverf het portret zelf en de achtergrond inkleuren. Daarbij kunnen we onze fantasie gebruiken, bijvoorbeeld door een achtergrond te kiezen die we bij de persoon vinden passen. Door vorm en kleur kunnen we een bepaalde sfeer overbrengen. Tekenervaring of een bijzonder talent is niet nodig voor deze workshop, die wordt gegeven door Anne-Mieke Gisolf en Yolande van Rosmalen.

Datum en tijd: zaterdag 17 maart, 13.30 – 17.00 uur:
– 13.30 – 13.55 inschrijven voor workshops en presentaties
– 14.00 opening door burgemeester P. Bruinooge

Locatie: Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20, Alkmaar
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop

Inlichtingen en opgave: met het opgaveformulierprogramma@dezwaan-alkmaar.nl of 06 55 27 61 04
Aanmelding voor deze middag is niet per se nodig, maar voor de organisatoren wel prettig.

Deze middag wordt georganiseerd door de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie. Dit is een groep van tien mensen met heel verschillende achtergronden die onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. De groep laat zich inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. zie www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.